=Basic Life Support (BLS) bij kinderen.
Conform de Europese reanimatierichtlijnen 2015 en aangepast aan de leerdoelen van Kind en Gezin MB 26/02/2009.
Snel en correct handelen in een levensbedreigende situatie.
Opgelet: Deze cursus is opgedeeld in meerdere modules.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Overzicht snel en correct handelen bij een gekwetst kind in uiteenlopende niet-levensbedreigende situaties. Aandacht voor de doelgroep gekoppeld aan de typische ongevalletjes. Samenstelling en belang van een goede EHBO-koffer .

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Herkennen van verschillende wonden en aanleren van de bijhorende verzorging. Hoe en wanneer gebruik je verbanden ? Hoe los je eenvoudige maar vaak voorkomende problemen op zoals insectenbeten, splinters, zonneslag enz. ? Ehbo-kit en verbandkoffer komen ook aan bod.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Ziekteverschijnselen volgens leeftijdsgroep worden besproken. Koorts en koortswerende middelen worden uitgelegd. Kan het kind naar de opvang komen en wat moet er gebeuren als een kind ziek wordt in de opvang ? Voorschriften K&G worden toegelicht.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Discreet leren omgaan met informatie naar ouders toe en personeelsleden. Gebruik maken van facebook onder collega’s, cliënten toevoegen op facebook, mag dat ? Foto’s maken in de opvang en publiceren van activiteiten. Hoe ga je daar verantwoord mee om ?

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Wat zijn slaapfasen ? Tijd maken voor het slaapritueel. Een goede slaapomgeving maken. Veilig slapen in de opvang. Preventie wiegendood.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Vanuit normaal huilgedrag van baby’s wordt er gekeken hoe een baby getroost kan worden. Bespreking afwijkend huilgedrag van baby’s en peuters, mogelijke oorzaken en manieren om het gedrag bij te sturen worden bekeken.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Wanneer kan een nieuw kindje best komen wennen ? Hoe kan je de wenmomenten stapsgewijs opbouwen ? Het wenbeleid volgens K&G. Het belang van het wennen voor zowel baby, ouders en begeleiders. Stress en angst bij ouder en kind bespreken en verminderen. Verhogen van het welbevinden bij kinderen, positieve hechting en wiegendoodpreventie.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Wanneer is het kind klaar voor de potjestraining ? Hoe de training op een leuke manier aanpakken ? Is belonen een oplossing ? Training niet alleen een taak voor de opvang, ook ouders moeten mee de peuter trainen. Wat als het kind niet zindelijk geraakt voor de stap naar de kleuterschool ?

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Wanneer is er sprake van kindermishandeling en welke soorten zijn er ? Wat zijn de gevolgen hiervan ? Uitlokkende factoren kennen. Altijd opletten, want het is niet altijd wat je denkt …Wat is de taak van de begeleider hierin ? Hoe moeten we dit melden ? Wat zijn de rechten en plichten ?

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
In de zorgsector kampen heel wat mensen met rugklachten. Voorkomen en/of verlichten van deze klachten door rug-sparende technieken aan te leren. Basisbegrippen over de wervelkolom worden besproken alsook oorzaken van rugpijn in functie van het hele lichaam.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE