Persoonsgegevens:Privé-adres:


Professionele gegevens:

Facturatiegegevens (enkel verplicht mits verschillend van privégegevens):
Cursusgegevens:

Locatie : Cultuurcentrum Kapellen - Dorpstraat 45 - 2950 Kapellen
Datum : 21 november 2017 van 19.30u tot 22.30uAkkoordverklaring:

De inschrijving is pas definitief na bevestiging van de cursusorganisator en na betaling van het inschrijvingsgeld.
De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Ik verklaar mij akkoord met deze voorwaarden voor inschrijving.Praktische informatie:
De totale kosten van de open opleiding bedragen €30 inclusief BTW 21 %, cursusmateriaal en administratiekosten.
Na goedkeuring van deelname door de cursusdirectie is uw inschrijving definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld wordt gestort ter attentie van het Opleidingsinstituut Rescue België op rekeningnummer
IBAN: BE36 0682 4144 8181 BIC: GKCCBEBB met vermelding van BLS KIND 21-11-17 en uw naam (bv.: BLS KIND 21-11-17 Bart Klaus)

NB. Bij een te hoog aantal inschrijvingen kan u naar keuze geplaatst worden op een wachtlijst of het inschrijvingsgeld kan terugbetaald worden.

Annulatie
Minder dan 5 weken voor de cursus: geen restitutie van het cursusgeld.
De organisatie houdt zich het recht voor een cursus te annuleren bij een tekort aan inschrijvingen (minder dan 8). Het cursusgeld wordt dan binnen de 2 weken teruggestort.
Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een databank en conform de wet op de privacy behandeld.
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier of mailbevestiging verklaart u akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. U krijgt steeds op korte termijn een bevestiging van uw inschrijving. Indien dit niet gebeurt, gelieve dan persoonlijk contact op te nemen om met zekerheid een administratieve vergissing uit te sluiten.