De cursus bevat volgende onderdelen:

– Rol hulpverlener / indicaties en gebruik beschikbaar materieel / noodzaak registratie incidenten en acties ( wettelijk kader begrijpen)

– Basishygiëne in eerste hulp

– De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig,vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie.

– De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

– Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer ( inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen)

– Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood ( inclusief luchtwegobstructie)

-De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen

– Snel en efficiënt de cardio-pulmonaire reanimatie toepassen ( Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad)

– De symptomen van een ernstige aandoening ( bvb : aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftigingen) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen.

– In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij :
– Bloedingen
– Huidwonden
– Letsels en trauma aan botten,spieren en gewrichten
Hoofdletsel, inclusief vermoeden van een wervelletsel
– Brandwonden
– Oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

Aard van de vorming: Theorie – Praktijk met simulatie oefeningen
Duur: 21 uren (invulling in overleg)
Extra info: Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Certificaat Bedrijfshulpverlener uitgereikt.
Deelnemers: maximum 15

Bij vragen of interesse in een vrijblijvende offerte, gelieve ons te contacteren op volgende pagina.

Klik hier