Als zich in het bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers, moet de bedrijfshulpverlener letsels en schade zo veel mogelijk voorkomen en beperken tot professionele hulp ter plaatse is.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Snel opstarten van de basisreanimatie en deskundig gebruik van een AED optimaliseert de overlevingskansen van uw werknemer!!

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
tot behoud van de erkenning tot bedrijfshulpverlener moet u 20 uur bijscholing volgen op 5 jaren, dit wil zeggen 4 uur permanente vorming per jaar.
Voor deze vormingen komen enkel personen in aanmerking die reeds de basisopleiding met succes hebben gevolgd.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
tot behoud van de erkenning tot bedrijfshulpverlener moet u 20 uur bijscholing volgen op 5 jaren, dit wil zeggen 4 uur permanente vorming per jaar.
Voor deze vormingen komen enkel personen in aanmerking die reeds de basisopleiding met succes hebben gevolgd.

MEER INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE