Doelstelling
Het grondig inoefenen van de richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen.
Deze worden verspreid door de Europese Reanimatieraad (ERC) en worden ondersteund door de Belgische Reanimatieraad (BRC).
Hierdoor bieden we de patiënten waarvoor we verantwoordelijkheid dragen een hogere kans op kwalitatief goed overleven.

Methode
Nadruk wordt gelegd op grondige praktische training in groepen van maximum 6 kandidaten en
minstens 2 instructeurs met behulp van realistische scenario’s.

Doelgroep
Alle artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang en de behandeling van de acuut
zieke volwassene, zoals op Spoedgevallen, Intensieve Zorg, hartbewaking of het operatiekwartier.

Organisatie
De cursus wordt over drie dagen gespreid om de kandidaten de gelegenheid te geven het aangeboden
materiaal voldoende te kunnen assimileren.
Een door het ERC opgelegd programma wordt daarbij strikt gevolgd.
Het maximum aantal cursisten per Provider Course is 24.
Persoonlijke positieve begeleiding door de instructeurs maakt deel uit van de training zodat het een
succesvolle, aangename en leerrijke ervaring wordt.
Het hoog aantal gecertifieerde ERC-instructeurs geeft veel interactie tussen kandidaten en instructeurs.

Het is noodzakelijk dat u het handboek doorneemt alvorens de cursus begint!
De taal van de cursus is Nederlands/Engels door de aanwezigheid van buitenlandse instructeurs.
Het zal echter steeds voor iedereen mogelijk zijn om Nederlands te spreken.

Op de eerste avond van de cursus wordt voor alle kandidaten een ‘course dinner’ georganiseerd ter verdere kennismaking en ontspanning.

Samenvatting programma
– Verwelkoming en inleiding
– Basic Life Support
– Ritmeherkenning
– Luchtwegbeleid en intra-osseuse toegang
– De deteriorerende patiënt
– Defibrillatie
– Het ALS algoritme
– Cardiac arrest scenario demonstratie
– Cardiac arrest scenario onderwijs
– Tachycardie en cardioversie
– Bradycardie en pacing
– Arteriële bloedgassen en capnografie
– Speciale omstandigheden
– Cardiac arrest scenario test en meerkeuzevragen
– Resultaten en afsluiting

Erkenning
Voor artsen:
Accreditering voor rubriek ‘workshops’: 20 punten.
Voor verpleegkundigen:
Attest van bijscholing 20 uur – deze uren komen in aanmerking voor verlenging van de beroepstitel Spoed en Intensieve zorgen. Indien u slaagt ontvangt u van het ERC een ALS Provider certificaat.

Data 2018-2019

– Van donderdag 13 december tot en met zaterdag 15 december 2018 (nog 1 plaats beschikbaar)Hier inschrijven

– Van donderdag 14 maart tot en met zaterdag 16 maart 2019 (nog 2 plaatsen beschikbaar) Hier inschrijven

– Van donderdag 27 juni tot en met zaterdag 29 juni 2019 Hier inschrijven

– Van donderdag 19 september tot en met zaterdag 21 september 2019 Hier inschrijven

– Van donderdag 19 december tot en met zaterdag 21 december 2019 Hier inschrijven

in het Kasteel De Renesse, Lierselei 30 te (Oost)Malle – Antwerpen

Praktische informatie:
De totale kosten van de 3-daagse cursus bedragen €895 (september – december 2019 : €900) inclusief BTW 21 %, cursusmateriaal, administratiekosten, lunches, course diner, koffie, thee en versnaperingen tijdens de pauzes.
Reis-, hotelkosten niet inbegrepen.
Na goedkeuring van deelname door de cursusdirectie is uw inschrijving definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld wordt gestort ter attentie van het Opleidingsinstituut Rescue België op rekeningnummer
IBAN: BE36 0682 4144 8181 BIC: GKCCBEBB met vermelding van ALS 18-maand en uw naam (bv.: ALS 18-12 Bart Klaus)

NB. Bij een te hoog aantal inschrijvingen kan u naar keuze geplaatst worden op een wachtlijst of het inschrijvingsgeld kan terugbetaald worden.

Praktisch
De logistieke en organisatorische ondersteuning wordt verzorgd door het Opleidingsinstituut Rescue
Vier tot vijf weken voor aanvang van de cursus ontvangt u
– een Nederlandstalig cursusboek (richtlijnen 2015) samen met een lijst meerkeuzevragen.
– alle praktische inlichtingen in verband met de organisatie van de cursus.

Annulatie
minder dan 5 weken voor de cursus: geen restitutie van het cursusgeld.
Bij vroegere annulatie: 20 euro administratiekosten.
De organisatie houdt zich het recht voor een cursus te annuleren bij een tekort aan inschrijvingen. Het cursusgeld wordt dan binnen de 2 weken teruggestort.
Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een databank en conform de wet op de privacy behandeld.
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier of mailbevestiging verklaart u akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. U krijgt steeds op korte termijn een bevestiging van uw inschrijving. Indien dit niet gebeurt, gelieve dan persoonlijk contact op te nemen om met zekerheid een administratieve vergissing uit te sluiten.

Als u de brochure van onze cursus wilt bekijken kan u op volgende button klikken.
Brochure downloaden